دوست عزیز

راهنمای نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف
تا چه میزان کیفیت و طعم غذای برگر58 رضایت شما را جلب کرده است؟
آیا دمای غذاهای درخواستی هنگام تحویل مورد رضایت شما بوده است؟
میزان رضایت شما از رعایت اصول بهداشتی در برگر 58 چگونه است؟
رفتار صندوقدارمان را هنگام ثبت سفارش دوست داشتید؟
میزان رضایت شما از رفتار پرسنل چه میزان است؟
آیا از رفتار پیک برگر58 رضایت داشتید؟
سرعت آماده سازی غذا را چطور ارزیابی می کنید؟
آیا در تحویل سریع غذا به شما موفق بوده ایم؟
آیا در سرویس دهی و ایجاد فضایی شاد و محترمانه موفق بوده ایم؟
کیفیت سرویس دلیوری را چگونه ارزیابی میکنید؟
کیفیت بسته بندی تا چه میزان مورد رضایت شما می باشد؟
تنوع منو غذایی ما تا چه میزان در جلب رضایت شما موفق بوده است؟
موزیک های انتخاب شده تا چه میزان با سلیقه شما هماهنگ بوده است؟
کیفیت غذا های برگر58 را با توجه به قیمت چگونه ارزیابی می کنید؟
در مجموع تا چه میزان در جلب رضایت شما موفق بوده ایم؟
انتقادها و پیشنهادها