دوست عزیز

راهنمای نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف
کیفیت غذا( مزه، عطر و آراستگی)
دمای غذا
رفتار پرسنل صندوق
رفتار پرسنل سالن
رفتار مدیر رستوران( حضور در محل و برخورد با مشتری)
بهداشت محیط( سالن، سرویس بهداشتی، ظاهر پرسنل)
سرعت آماده شدن غذا( از زمان سفارش تا تحویل روی میز)
سرعت دلیوری( از زمان سفارش تا زمان تحویل)
کیفیت و‌ زیبایی بسته بندی
تنوع غذا
موزیک
در مجموع تا چه میزان در جلب رضایت شما موفق بوده ایم؟
انتقادها و پیشنهادها