دوست عزیز

راهنمای نظرسنجی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف
کیفیت غذا را می پسندید؟
رفتار پرسنل را چطور ارزیابی می کنید؟
قیمت های ارایه شده را چطور ارزیابی می کنید؟
بهداشت رستوران را چگونه ارزیابی میکنید؟
تنوع غذا و پیش غذا چگونه است؟
به طور کلی نظرتان در مورد برگر58 چیست؟
سرعت سرویس دهی در سالن چکونه بود؟
رفتار پیک چگونه بود ؟
از سرعت تحویل غذا رضایت دارید؟
بسته بندی و سرویس دهی مورد پسندتان می باشد؟
موزیک های انتخاب شده را دوست دارید؟
از رفتار پرسنل صندوق رضایت دارید؟
انتقادات و پیشنهادها